Besök av arbetsmarknadsminister

Strax innan semestern genomförde arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ett digitalt möte med CNC Plåt efter att det uppmärksammats att CNC Plåt passat på att investerat i personalen i samband med korttidspermittering.

I samband av korttidspermitteringen såg CNC Plåt möjligheten till att kompetensutveckla hela personalstyrkan.

Personalen fick gå en kurs i värdeflödesanalys i samarbete med Campus i Västervik, kursen leddes av professor Thomas Beno.

 

Personalen fick genomföra olika värdeflödesanalyser vilket har implementerats och lett till bl.a. färre kassationer, bättre flöde men framförallt en bättre arbetsdag.

 

Läs mer på https://www.dagensvastervik.se/nyheter/e/55080/krisen-drabbar-cnc-plat-nu-satsar-de-pa-kompetensutveckling/