CNC Plåt fortsätter att utbilda medarbetare.

Nu är vi igång! För tredje gången går medarbetare hos oss fortbildning via Campus Västervik. Den här gången är handlar det om produktionslogistik. Kursen ger oss ökade kunskaper om planering, samordning och styrning av vårt materialflöden och resursflöden, med utgångspunkt från dess produktionssystem. För den som är intresserad av liknande möjligheter finns mer info här: https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/for-arbetsgivare/

Produktionslogistik innefattar planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som produkter ska kundanpassas.

 

Kursen ges på avancerad nivå och innefattar 2,5 hp.