Nu investerar vi 22 000 000 kr i automation

Automatisering av produktionen skapar bättre arbetsmiljö och ger en jämn kvalitet samt kostnadseffektiv tillverkning. CNC Plåt bibehåller därmed en maskinpark i världsklass, installationerna börjar under hösten och beräknas vara klara till Q2 2017.

Företaget har de senaste åren genomfört ett strukturerat och planerat generationsskifte, den ägarmässiga förändringen har inneburit att bolaget idag ägs till 100 % av Johan Sjöblom. Operativt har stora förändringar gjorts för att öka den interna delaktigheten, engagemanget och framför allt stärka det personliga ägarskapet. Vår nya organisation präglas av mod, att våga gå nya vägar och hitta otraditionella lösningar. Våra medarbetare får ta ansvar och har stor frihet med tydliga ramar. Automatisering av produktionen skapar bättre arbetsmiljö genom att tunga lyft och monotont arbete utförs av robotar. Automatiserad produktion ger även en jämnare kvalitet samt kostnadseffektivare tillverkning.

”Med en maskinpark i världsklass och hög automation och CNC-Plåts unika nätverk av såväl lokala som regionala samarbetspartners skapas förutsättningar för en konkurrenskraftig tillverkning”, säger Johan Sjöblom CNC Plåts ägare och VD.